NLP Practitioner Inhoud

The NLP Practitoner Seal of Quality

The NLP Practitoner Seal of Quality

Wat is de NLP Practitioner inhoud wanneer je de NLP opleiding volgt

Bij bijna alle andere NLP opleidingen zie je als je kijkt een grote waslijst van allerlei technieken, methoden en modellen. Vaak ook nog in een lelijk jargon. Op deze manier lijkt NLP wel een eclectische verzamelbak van als los zand bij elkaar gegooide psychologische en intellectuele trucjes. Dat is allerminst het geval. NLP is geen psychologie waarbij men tevergeefs probeert om objectieve kennis over de menselijke geest te pakken te krijgen, maar juist anti-psychologie omdat het gericht is op hoe mensen de wereld subjectief beleven en hoe je deze beleving zo kan aanpassen dat mensen een beter leven krijgen. Het gaat bij NLP niet om een intellectueel trucje, maar alles draait juist om authentieke gevoelens. En NLP is wel degelijk een samenhangend geheel. NLP is niet alleen anti-psychologie, maar ook anti systemisch denken en werken omdat elk systeem je je weer nieuwe kaders oplegt die je beperken. Omdat bij de meeste NLP opleidingen de afstand tussen de trainer die daadwerkelijk voor de groep staat en de oorspronkelijk bron zeer groot is en over vele schijven gaat, is de samenhang verloren gegaan en ligt de focus ten onrechte op wat slechts overgebleven is: verouderde en gecorrumpeerde technieken en jargon dat onvoldoende door de trainer begrepen en op zichzelf toegepast wordt.

Vandaar dat ik in mijn beschrijving over wat je leert vooral focus op wat je bereikt met het gebruik van alle technieken en methoden in de juiste samenhang. Dat laat onverlet dat je in de NLP Practitioner opleidingen alle moderne NLP technieken en methoden onderwezen krijgt. Ik heb niet voor niets het Nederlandse standaardwerk over NLP, “Brein Training: NLP op z’n best” geschreven. Bij deelname krijg je dit boek uiteraard als handleiding en naslagwerk, naast de CD Leer je goed voelen en de DVD Omgaan met Angst en Onzekerheid. Op die manier kan je wat tijdens de training behandeld is nalezen, mij nogmaals horen doen en zien hoe het precies in zijn werk gaat. Er zijn een aantal NLP technieken die ik pertinent niet behandel omdat deze achterhaald zijn, het risico bevatten dat toepassing ervan slecht uitpakt en/of toevoegingen aan NLP zijn die niet gemaakt zijn door de oorspronkelijke bedenkers van NLP. De NLP Practitioner opleiding is verdeeld over vier blokken en elk blok heeft zo zijn eigen thema. Aan bod komt:

Blok 1 – Grip op emoties en inzicht in je eigen persoonlijkheid en die van andere mensen

In het eerste blok beginnen we met de meest recent ontwikkelde technieken binnen NLP om je goed te voelen. De reden is dat deze technieken het hart vormen van hedendaagse NLP, maar belangrijker nog dat je met deze eenvoudige technieken meteen aan de slag kan om zelf meer grip op emoties te krijgen en andere mensen verder te helpen met hun emoties. Er is weinig echt huiswerk in mijn opleiding, maar dat komt omdat ik de lat voor mijzelf extra hoog leg en ervan uitga dat ik je in het eerste weekend zo enthousiast over NLP gemaakt heb, dat je het uit jezelf toe gaat passen bij iedereen die vrijwillig bij jou over de vloer komt.

Een NLP opleiding kan je niet goed maken in NLP. Alleen van persoonlijke ervaringen wordt je beter omdat alleen wanneer je NLP in echte situatie toepast je ontdekt hoe NLP echt werkt. Vandaar dat er bij mij geen oefengroepen zijn of oefendagen omdat je daar NLP op een verkeerde manier leert. Het probleem is dat de proefpersoon steeds doet alsof hij een probleem heeft. Nogal logisch dat de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer je dan een NLP techniek toepast. Maar dat is niet hoe het werkt in de praktijk. Echte mensen met echte problemen reageren heel anders. Daar leer je als coach het meest van. Vandaar dat we meteen beginnen met de NLP technieken die ook ik nog steeds elke week gebruik in mijn eigen coachingspraktijk om mensen verder te helpen. Op die manier heb je dan nog vier maanden de tijd om als het een keer niet goed gegaan is mij uit te leggen wat je gedaan hebt. Ik kan dan in bijna alle gevallen duidelijk maken wat er niet goed ging en hoe je dat de volgende keer anders kan doen zodat het wel goed gaat. Alleen door die ervaring word je beter in NLP. Het enige dat een NLP opleiding kan doen is zorgen dat je alles op de juiste manier leert, maar belangrijker nog dat je het zelfvertrouwen krijgt dat je hier ook echt mensen verder mee kan helpen. Dit laatste punt mist bij andere NLP opleiding in grote mate. Keer op keer stappen mensen van andere opleidingen naar mijn opleiding over omdat ze misschien wel geleerd hebben wat ze moeten doen, maar nooit het zelfvertrouwen gekregen hebben dat ze dat ook zijn gaan doen. Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat die mensen na het eerste weekend wel vol enthousiasme aan de slag gaan.

NLP gaat ervan uit dat ons brein werkt op basis van de vijf zintuigen. Omdat geur en smaak voor de meeste mensen slechts een kleine rol speelt, draait het vooral om zien, horen en voelen. In dit eerste blok leer je voor elk zintuig een techniek. We beginnen met een techniek om nare gevoelens te stoppen en te vervangen door krachtige goede gevoelens zoals plezier, rust en zelfvertrouwen. Daarna komt een techniek aan bod waarmee je negatieve beelden onschadelijk maakt. Sommige mensen herbeleven nare gebeurtenissen uit het verleden te veel, terwijl andere mensen juist te veel rampscenario’s over de toekomst zien. Je leert om zowel de beelden van de nare gebeurtenissen uit het verleden te neutraliseren waardoor ze vergeten kunnen worden als de negatieve toekomstbeelden te vervangen door een scenario waarin je ziet dat het goed met je gaat. Tenslotte leer je nog een techniek om piekeren te stoppen. Deze drie technieken vormen de kern van NLP.

Met deze drie technieken kan je als coach 60 tot 70% van de problemen die mensen hebben oplossen. Of ze nu bijvoorbeeld depressieve gevoelens hebben die je oplost met de gevoelstechniek. Of een trauma waarvan je de beelden neutraliseert. Of stress over de toekomst die je oplost door te laten zien dat het ook goed kan gaan. Of onzekerheid laat verdwijnen door mensen te leren te stoppen met piekeren. NLP werkt goed bij klachten zoals angsten, woedeaanvallen, een fobie, verdriet enzovoort. Voor alle emotionele problemen heeft NLP een concrete oplossing hoe je er vanaf komt.

Dat betekent echter niet dat het een garantie is dat mensen er ook daadwerkelijk er vanaf komen. NLP geeft je echter wel de grootste kans op succes. In mijn eigen coachingspraktijk blijkt dat bij 10% van de mensen ik ze helaas niet verder kan helpen. 40% heeft na wat extra training en oefeningen het prima door en bij de laatste 50% werkt NLP eigenlijk direct in de eerste sessie al. Realiseer je wel dat ik heel goed geworden ben in mijn werk omdat ik zoveel ervaring opgedaan heb met coaching. Reden te meer om meteen na het eerste weekend op mensen in je omgeving beginnen te oefenen.

Naast de drie NLP kerntechnieken komt in het eerste weekend ook het Enneagram aan bod. Het Enneagram hoort niet bij NLP. Het Enneagram staat haaks op NLP en er is verschrikkelijk veel onzin geschreven over het Enneagram. Toch zit het Enneagram in de opleiding omdat ik van mening ben dat het Enneagram ons aanwijzingen geeft over de diepste structuur van ons fysieke brein. Mensen blijken hardware-matig negen verschillende persoonlijkheden te hebben. Kennis van je eigen persoonlijkheid leert je hoe je stress herkent en hoe je vervolgens meer kan ontspannen waardoor de stress verdwijnt. Het Enneagram leert je hoe je gezonder in je vel komt te zitten. En het Enneagram leert je hoe je beter kan omgaan met andere mensen. Want je leert hoe je goed kan inschatten wat voor type iemand is en zodra je dat weet, dan weet je ook vanuit welk perspectief hij naar de wereld kijkt. Je weet dan meteen waar je bij iemand voor moet oppassen en hoe je hem het beste motiveert om aan de slag te gaan.

Het Enneagram is in dezelfde tijd als NLP opgekomen en heeft eenzelfde soort achtergrond, namelijk kritiek op de psychologie. Psychologen deden alsof iedereen hetzelfde was. En hoewel NLP elk mens als uniek ziet, wordt er binnen NLP vaak vaste patronen over het hoofd gezien omdat men onnodig vasthoudt aan het mantra `iedereen is uniek`. Door NLP en het Enneagram te combineren krijg je het beste van beide werelden. NLP geeft prima antwoord op de vraag hoe je je leven het beste vorm kan geven en het Enneagram vertelt je wat je het beste kan doen.

Ik heb een speciale versie van het Enneagram ontwikkeld en die het Neurogram® genoemd omdat het veel dieper ingaat op hoe de neurotransmitters in je brein je persoonlijkheid vormen. Alles wat onzinnig en overbodig is aan het Enneagram is eruit gehaald en het Enneagram is compatibel met NLP gemaakt. Alleen in deze opleiding leer je het Neurogram® gebruiken. Over hoe je de kloof tussen NLP en het Enneagram dicht heb ik een boek geschreven genaamd “Onbeperkt Jezelf: gelukkig worden met NLP en het Enneagram” waarvan je als naslagwerk een exemplaar krijgt bij de opleiding.

“Om te beginnen was het stralend weer op die bevrijdingsdag , de eerste dag van de cursus!
En dat is zo verder door blijven stralen als een inspirerend verwarmend licht gedurende de hele cursus. Die extra (kosmische en/of komische) kwaliteit zal naar mijn gevoel ook door werken in hetgeen wij met de NLP zullen doen.
Sinds kort heb ik mij wat verdiept in de Maya kalender en de energetische waardes van de dagen van het jaar.
Nu begon de cursus op een rode dag , (er zijn vier kleuren, rood, wit, blauw en geel.), de meest succesvolle dag om met iets ( nieuws ) te beginnen !

Ook de dagen met Bandler en La Valle begonnen op een rode dag.
De eerste vier dagen die jij les hebt gegeven, Joost, heb ik als zeer plezierig en leerzaam ervaren.
Alle basistechnieken van de NLP methode heb je op een heldere en levendige manier uitgelegd, geïllustreerd met leuke praktijk voorbeelden en demonstraties met mensen uit onze groep.
Het aan de slag gaan met steeds andere groepjes van drie, was een praktische aangename oefening waardoor wij direct in staat gesteld werden de lesstof met flexibiliteit en creativiteit toe te passen.
Ikzelf kwam op een dusdanige positieve golflengte terecht die verbazend veel energie leverde, zodat ik ondanks de intensieve dagen met minder slaap toe kon dan anders.
Je hebt de cursus gegeven met een duidelijke sterke leiding, maar eveneens met openheid ,veel humor en souplesse.
Op knappe manieren weet je mensen in hun eigen kracht terug te brengen en heb je ons geleerd hoe wij dat voor onszelf en anderen ook kunnen doen.

Door de cursusinhoud en je manier van lesgeven die in de lijn van Bandler ligt,
voelde de eerste dag in Krasnapolski meteen al als een thuis komen !
Na contact met andere mensen buiten onze groep merkte ik dat wij , dankzij hetgeen we van jou al geleerd hadden , een grote voorsprong te hadden.
De dingen die ik daar gezien en geleerd heb vielen als het ware op een gespreid bedje.
Net als in de cursus bij jou heb ik geweldige inzichten gekregen in het menselijk functioneren en dan vooral het benutten van de verrassende positieve mogelijkheden die in elke moeilijkheid verscholen zitten !
Voordat ik aan de cursus begon had ik nog geen idee dat deze een sleutel zou bevatten tot “onbeperkt jezelf”! En door ermee te werken ook “onbeperkt de ander”!
Het effect dat het nu al heeft in mijn directe omgeving is ongekend groot!

De afsluitende dagen over de Enneagramtypes waren zeer verhelderend.
Gelukkig wist ik door het lezen van je boek mijn type al en had de schok van die “nare“ ontdekking al gehad.
Type 2 de Helper. Vanuit mijn gezinsachtergrond realiseerde ik mij opeens dat dat de enige manier was geweest om in al die ellende te kunnen overleven. De Assepoester in huis als het ware, tot het moment dat ik de glazen muiltjes kreeg en daarmee de stappen die ik zette een stuk doorzichtiger bleken en het verleden tegelijkertijd werd opgelost. Het effect van een soort super snelle terugspoeltechniek leek het wel.
Zo ben ik het vanuit een eigen specifieke ervaring met je eens dat het Enneagram een hele goede aanvulling kan zijn bij NLP.

Het stom doen van andere mensen kan ik met behulp van de Enneagramtypes beter doorzien en door gerichte responsen te geven ombuigen zodat zowel ik als de ander er mee geholpen is.
Door het gezond maken/houden van de kennissenkring en contacten, zoals door jou geleerd, voel ik mij reuze vitaal en opgelucht. Of is het andersom , doordat ik vitaal en opgelucht ben maak ik mijn contacten gezond ? !
Na 12 jaar, met vallen en opstaan ziek te zijn geweest, is de NLP voor mij een prachtige frisse springplank om de maatschappij weer in te kunnen duiken!
Met alle ervaring die ik al heb opgedaan vanuit het werken in de gezondheidszorg , ben ik hier in Spanje nu makkelijk als coach aan het werk voor nederlands – engels- en franstaligen.
Nog nooit eerder heb ik werken zo leuk gevonden als nu met NLP!”

Marcia Stoelmann Leysner

Blok 2 – Excellent communiceren en hypnose

De naam zegt het al; het is Neuro-Linguïstisch Programmeren. We gebruiken geen apparaten anders dan taal, communicatie en ons brein. Goed communiceren is dus belangrijk. NLP heeft een tweetal modellen ontwikkeld om goed te communiceren. Het eerste model is erop gericht dat de communicatie zo zuiver mogelijk is. Dat je precies je informatie overbrengt op de ander en dat je leert dat als de ander onduidelijk is hoe je die onduidelijkheid oplost.

Daarna leer je een tweede model voor communicatie waarbij het minder gaat om puur informatie te delen, maar meer om mensen positief te beïnvloeden. Communicatie gaat veel vaker over beïnvloeding dan over het uitwisselen van informatie. Toch zie ik bij de mensen die naar mijn overgestapt zijn dat zij dit tweede model slecht onderwezen hebben gekregen bij andere opleidingen. Meestal bestaat dit onderdeel uit het uit je hoofd leren van vaste afgezaagde zinnetjes die al sinds de jaren tachtig worden gebruikt. Terwijl het tegenovergestelde juist nodig is.

Waar het in dit blok omgaat is namelijk dat je dat deel van je brein dat taal produceert, traint om automatisch de goede taalpatronen van NLP te gebruiken in je eigen woorden. Het heeft geen zin om de woorden van een ander uit je mond te laten komen, maar dat je je brein traint om je eigen authentieke vorm er aan te geven. Mensen bedenken van tevoren niet wat ze gaan zeggen, maar in een goed gesprek komen de woorden als van zelf. Dit komt omdat het produceren van taal een onbewust proces is en het is de taak van de NLP trainer om dit proces te leren hoe het voortaan de geweldige taalpatronen van NLP kan gebruiken. Dan heb je natuurlijk wel een NLP trainer nodig die dat kan of überhaupt er weet van heeft dat het zo werkt. Ik merk dat het daar vaak aan schort, maar gelukkig leren mensen het in mijn training probleemloos in dit tweede blok.

Het tweede blok eindigt met een middag vol hypnose. Soms zijn er mensen die bij het horen van het woord hypnose meteen met angst aan de gekkigheid op TV denken, terwijl andere mensen er juist weer de meest fantastische dingen van verwachten. De waarheid ligt in het midden. Hypnose blijkt meer een ontspanningsoefening te zijn. Je blijft helemaal bij, alleen voel je je bijzonder ontspannen, tot rust en wordt het gevoel van plezier sterker. De reden dat er hypnose in een NLP opleiding zit, is dat NLP in de jaren zeventig van de vorige eeuw verzonnen is om stiekem aan hypnose te kunnen doen. In die tijd vond de wetenschap dat hypnose niet bestond en gevaarlijk zou zijn. Een vreemde combinatie. Gelukkig heeft de wetenschap in de jaren negentig erkend dat hypnose bestaat en dat het veilig is en goed te gebruiken voor tal van nuttige dingen. In het AMC wordt bijvoorbeeld hypnose gebruikt om ervoor te zorgen dat kinderen minder pijn en angst voelen. Dat is vooruitgang.

Richard Bandler heeft in reactie op de erkenning van hypnose door de wetenschappers NLP geheel herzien. Veel oude NLP technieken waren onnodig ingewikkeld en langdurig om te zorgen dat mensen zonder dat er expliciet aan hypnose gedaan werd, toch in een soort trance gingen. Hierdoor is moderne NLP veel gemakkelijker, sneller en effectiever geworden. Alles binnen NLP heeft met hypnose te maken. Alle NLP technieken zijn hypnotisch van aard in de zin dat je stopt met je gewone doen en in een nieuwe en betere toestand komt waar je meer plezier maakt, beter ontspant en meer zelfvertrouwen hebt. Ook alle effectieve communicatie is hypnotisch van aard. Als jouw communicatie effect heeft, dan heb je de innerlijke toestand van de ander veranderd. En dat is precies wat er met hypnose gebeurt.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat er NLP opleidingen zijn waar hypnose in zijn geheel uitgesloten is. Met regelmaat zijn er mensen die overstappen naar mijn opleiding die helemaal niets met hypnose gedaan hebben in de oude NLP opleiding. Het is alsof je vecht met je twee handen op je rug vastgebonden. Ik werk graag op zo´n manier dat ik alle tools tot mijn beschikking heb. Met name omdat als je NLP probeert te leren op een bewuste manier dit tot problemen leidt. NLP zorgt ervoor dat je onbewuste processen bewust maakt, verbetert en daarna weer onbewust maakt zodat je automatisch het juiste goede gedrag gaat vertonen zonder daarbij na te hoeven denken. Leer je NLP op een andere manier, dan leidt dat ertoe dat je veel te veel in je hoofd zit en mist waar het echt om draait: je goed voelen en genieten van de mooie momenten van het leven. Dat is de inhoud waarom het draait. Als je te veel bewust bent van welke techniek je nu zou moeten gebruiken of welk taalpatroon in deze situatie het beste past dan word je veel te veel afgeleid van de inhoud en vaak zo erg dat mensen op een gegeven moment niet eens meer weten waar ze mee bezig zijn. Het is belangrijk dat je leert om op je eigen onbewustzijn te vertrouwen en je onbewustzijn de ruimte te geven om op een ontspannen en plezierige manier alles goed te doen.

In de NLP opleiding leer je NLP bewust en in nog grotere mate onbewust. Dit vereist een speciale trainingsstijl waarbij je als trainer hypnose, verhalen, metaforen, energie, gevoel en inhoud op een voortreffelijke wijze combineert. De trainer die hier het beste in is, is Richard Bandler. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik in de afgelopen jaren veel live bij seminars van Richard ben geweest en dat ik op die manier heb kunnen leren van de top. In Nederland en België is er dan ook geen NLP trainer die zo dicht in de buurt van hoe Bandler lesgeeft komt.

Maar er is meer. Door mijn achtergrond als filosoof ben ik beter in staat om in Richard Bandler’s chaotische manier van zijn anti-systeem dat goede NLP is, toch de nodige structuur en samenhang aan te brengen. Ik weet dat voor Richard zelf deze samenhang en structuur er is, maar hij onderwijst het niet expliciet. Ik besteed juist veel aandacht hieraan omdat ik weet hoe belangrijk de structuur en samenhang zijn omdat later bij cliënten die problemen hebben die niet makkelijk verdwijnen je het kan gebruiken om met nieuwe creatieve oplossingen te komen.

“Na een hoop trainingen gevolgd te hebben met o.a. een trainersopleiding ben ik er van overtuigd dat Joost ook een onconventionele trainersstijl heeft. De eerste dag zat ik met gekromde tenen te luisteren naar zijn monoloog in stelligheid en taalstijl (want ik had het immers anders geleerd). Met zijn regels over interactie….(wel begrijpelijk voor de grote van de groep en de hoeveelheid stof) gevolgd door veel humor, expressie en anekdotes bleef ik voor het eerst in mijn leven constant bij de les! Wel uren achtereen. En dat is heel bijzonder voor ongeconcentreerde types zoals ik, of voor mensen die adhd/add hebben. Eigenlijk had ik de opleiding daar niet op geselecteerd omdat ik ervan overtuigd was dat dat nou eenmaal mijn probleem was. Op het moment dat we het miltonmodel leerde was ik gerustgesteld over Joost. Ik kwam tot de conclusie dat hij alvast het miltonmodel had ingeweekt met zijn taalgebruik. Heel handig want het is je al niet meer vreemd. Al luisterend naar de inhoud van NLP leer je al het taalgebruik. Joost kreeg mijn respect. Ook zijn bevlogenheid en energieke uitstraling en iets wat op “strengheid” lijkt zorgt ervoor dat je geprikkeld blijft en de pauze met “zijn klok” serieus neemt.

Als ik nu terugblik over de hoeveelheid stof was het best veel. Heel intensief desalniettemin wel te doen! Het werd afgesloten met een verrassend examen. Een dag vol actie. Op een uitdagende wijze kennis toetsen en het op spelenderwijs herhalen van de stof. Ik weet geen betere manier!”

Peggy Smeele

 

Blok 3 – Slimme strategieën voor een beter leven

In het derde blok gaan we aan de slag met waar NLP eigenlijk mee is begonnen: het uitvinden wat iemand in zijn hoofd doet als hij iets doet. Vroeger werd dit modelleren genoemd, maar er bleken grote bezwaren aan modellen te kleven. Het probleem met een model is dat een model te rijk is. Naast hetgeen dat je probeert in kaart te brengen met een model, is de kans levensgroot aanwezig dat je naast de goede dingen onbewust ook negatieve denkbeelden meekrijgt. Dat is nooit de bedoeling en het wil niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar voorkomen is beter dan genezen.

Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Transactionele Analyse (TA) waar ze begrippen zoals “innerlijk kind” gebruiken. “Innerlijk kind” staat dan model voor dat het beter is als je als volwassene minder serieus, maar wel vrolijker en speelser bent. Dat is wat er bewust mee wordt bedoeld en dat zijn zaken waar ook ik een groot voorstander van ben. Echter, zodra je het “innerlijk kind” noemt in plaats van zoals ik het net verwoordde dan ontstaat er het risico dat op onbewust niveau het brein niet alleen de positieve aspecten meeneemt, maar ook de negatieve aspecten zoals kinderlijk, drama en ruzies. Ik zie dit keer op keer gebeuren met mensen die met modellen werken. Toch zijn er veel NLP opleidingen die de opleiding afsluiten met een zogenaamde “modelleer opdracht” omdat ze denken dat mensen een scriptie van veertig pagina’s laten schrijven hun opleiding serieuzer maakt. Waar ze echter aan voorbij gaan is de schade die het maken van de “modelleer opdracht” met zich meebrengt. En daar komt dan nog eens bij dat het modelleren zelf op een verkeerde, verouderde en verwarrende manier geleerd wordt. Met enige regelmaat komen er mensen van andere opleidingen mij modelleren en dat levert dan een grote verwarring op. Toegegeven, ik werk ook niet mee, maar dat is voor hun eigen gezondheid.

In het derde blok gaan we dan ook niet modelleren, maar leer je wel hoe je slimme strategieën kan ontdekken bij mensen die ergens heel erg goed in zijn. Hoe je die gevonden strategieën vervolgens je eigen kan maken. En hoe je die op jouw beurt weer door kan geven aan andere mensen zodat je hen ook verder helpt in hun leven.

Op deze manier komen we tot een aantal belangrijke strategieën die elke coach nodig heeft voor zijn coaching, namelijk: hoe kan je meer humor krijgen, hoe kan je ook liefdevol blijven naar lastige of vervelende cliënten toe en hoe kan je vol enthousiasme blijven ook al zie je de honderdste cliënt met een sociale fobie.

Naast deze strategieën gaan we in dit blok ook aan de slag met zelfbeelden. Soms hebben mensen een ronduit negatief zelfbeeld, maar ook als dat niet het geval is, vind ik dat mensen een veel positiever zelfbeeld kunnen gebruiken. Je bent veel bijzonderer dan je denkt en je bent een veel fantastischer iemand dan je zelf denkt en het wordt tijd dat je dat ook terug laat komen in het beeld dat je van jezelf maakt.

Tenslotte komen diverse strategieën aan bod die werken met tijd. We gaan je tijdslijn uitzoeken en zorgen ervoor dat je tijdslijn geoptimaliseerd wordt zodat je meer op tijd bent en dingen op tijd af hebt, meer geniet van de tijd die je hebt, meer op tijd rust vindt en je tijd beter plant. Daarna gaan we aan de slag om je grote droom in de tijd voor je neer te zetten zodat je ziet waar je het allemaal voor doet. Door het toepassen van deze techniek leer je hoe je je doelen het beste kan neerzetten en hoe je de kans zo groot mogelijk maakt dat je deze doelen ook verwezenlijkt. Om de opleiding dan helemaal compleet te maken, zorgen we ervoor dat je ook alle onbewuste negatieve toekomstverwachtingen verwijderd en vervangt door een toekomst vol goede gevoelens, succes en plezierige verrassingen wanneer je onbewust weer een mijlpaal op weg naar je grote droom hebt bereikt.

“Hoi Joost,

nog maar een paar maanden geleden was ik op zoek naar iemand die me kon helpen bij het me (opnieuw) eigen maken in de werking wondere wereld van ons brein, www.nlp zogezegd. Ik ben via de bron, dr Richard Bandler bij jou terecht gekomen en na een eerste kennismaking heb ik me ingeschreven voor je practitionersopleiding in Zwolle.

Ik kan niet anders zeggen: Het is een geweldige ervaring geweest. Eindelijk op een makkelijke en eenvoudige manier door intensieve oefeningen van achter naar voor met NLP aan de slag. Van achter naar voor, omdat het zo effectief gebleken is, dat je ons eerst in praktijk liet brengen, waarvan we later, soms veel later pas de theorie leerden. Nu ik er op terug kijk, weet ik dat het een goede beslissing geweest is om met jou aan de NLP practitioners opleiding te beginnen en zie ik al vol ongeduld uit naar de eerste cursusdag van de masters opleiding waar ik me voor ingeschreven heb.

Intussen ben ik ook gestart met mijn eigen “NLP op de Veluwe“, wat me een fantatsische omgeving biedt om mensen te helpen om hun arsenaal aan goedvoelen te vergroten.

Het is een voorrecht om je te leren kennen.”

Remco Bakker

Blok 4 – NLP coaching in de praktijk

Als ik voorheen binnen de Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP), waar ik persoonlijk actief binnen was, met andere mensen praatte die elders hun NLP opleiding gevolgd hebben, hoorde ik steeds hetzelfde verhaal: “Ik heb een heerlijke opleiding gehad en veel genoten. Ik heb er persoonlijk veel aan gehad en ook de trainer was heel inspirerend, maar wat doe je er nou eigenlijk mee?” Voor mij is zo’n reactie onbestaanbaar. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Met andere woorden NLP is een werkwoord, een activiteit, iets wat je doet. Ik ben dan ook niet een NLP opleider zoals andere NLP opleiders. Ik zie het coachen van mensen, het uit de problemen halen van mensen, nog steeds als mijn kerntaak. In NLP trainers die nooit coachen heb ik weinig vertrouwen omdat ik me afvraag waar ze dan ervaring opdoen met NLP. Hun kennis is dan of gebaseerd op oefengroepjes waar alles veel te makkelijk gaat of puur theoretisch. Maar omdat om mijzelf te beschermen tegen te veel werk mijn tarief aan de hoge kant is (ik vraag 3000,- euro voor zes uur privé coaching) en niet iedereen helemaal naar mij toe kan komen, ben ik mensen op gaan leiden waar ik mijn cliënten naartoe door kan verwijzen. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind om mensen op te leiden waar ik met vertrouwen cliënten naar doorstuur. Ik ben er dan ook echt trots op dat zoveel mensen na het volgen van mijn NLP opleiding meteen aan de slag gaan als coach.

En dat is ook meteen de reden waarom ik de NLP Practitioner afrond met een praktisch blok gericht op het concreet toepassen van NLP als coach. De eerste dag behandelen we mijn coachingsformat. Na vele jaren ervaring met het coachen van allerlei verschillende mensen met zeer uiteenlopende klachten, blijkt dit speciale format zeer goed te werken. Mijn NLP coaching gaat uit van drie sessies van twee uur. Op deze dag leer je precies hoe je deze drie sessies inricht en welke onderwerpen er in elke sessie aan bod komen. Je leert soms per blokje van vijf minuten wat de beste gang van zaken is. Je leert welke NLP technieken bedoeld zijn voor welke problematiek. Je leert de coaching af te stemmen op de problematische situatie van de cliënt. Alles komt langs: van het eerste contact, hoe je waterdichte afspraken maakt, de coaching zelf en hoe je zorgt dat je betaald gaat worden.

De volgende dag, gaat het over branding, marketing en sales voor de NLP coach. Met branding maak je duidelijk welke relatie je met jouw cliënten op wil bouwen. We gaan op zoek naar jouw emotionele kernwaarde die jij telkens wilt benadrukken in elke relatie die je aangaat. Vervolgens leer ik je mijn marketingmethode om jezelf te verzekeren van meer dan voldoende cliënten. Dit is de marketingmethode die ik jaren geleden ontwikkeld heb en welke ik vandaag de dag nog steeds zelf gebruik. Ik leer je alle geheimen en houd niets achter. De kans is groot dat je dit leest mede als gevolg van deze marketingmethode. Mijn marketing methode is namelijk gebaseerd op zo veel mogelijk delen en mensen laagdrempelig in staat stellen eerst zelf te ervaren wat je te bieden hebt.

Tenslotte gaan we aan de slag met verkooptechnieken. De meeste mensen hebben een hekel aan verkopen. Op deze dag leer ik je dat wanneer je het verkoopproces zo inricht dat het vooral mensen helpen een goede keuze te maken is, dat je zult merken dat je hier veel zin in krijgt. Sterker nog, dat je zelfs gaat voelen dat mensen jouw diensten verkopen je morele plicht is. Wanneer verkopen mensen helpen is, dan is het immers je plicht om mensen zoveel mogelijk te helpen. Neem bijvoorbeeld dit boekje. De reden dat ik dit boekje gemaakt heb, is oprecht om mensen te helpen een betere keuze te maken voor hun NLP opleiding. Mocht je na lezing van dit boekje vinden dat mijn opleiding niet goed bij je past, dan ben ik daar ook oprecht blij om. Dat voorkomt later ellende. Ellende voor zowel jouzelf als ook voor mij. Ik ben dan ook blij te zien dat er eigenlijk nooit klachten over mijn NLP opleiding zijn.

Na deze twee dagen kan je direct als NLP coach aan de slag. Wanneer je een coach wilt worden is het ook belangrijk om meteen aan de slag te gaan. Het is namelijk belangrijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ervaring op te doen met echte mensen die echte problemen hebben. Het is alleen wel goed om je te realiseren wat zelfstandig NLP coachen inhoudt. In wezen ben je een ondernemer. In de opleiding hebt je geleerd wat je moet doen, je hebt het zelfvertrouwen gekregen dat je het kunt en je hebt de marketingtools gekregen om klanten te vinden zodat je kan doen wat je wilt: het coachen van mensen. Hoe goed dit alles in de praktijk uitpakt, hangt echter sterk af van een drietal zaken.

Ten eerste is het goed om er rekening mee te houden dat het eerste jaar vooral ervaring opdoen is. Je hebt deze ervaring nodig om beter in coaching te worden en je hebt deze ervaring nodig om je praktijk op te bouwen. Voor die mensen die full time willen coachen blijkt het starten nadat ze de NLP Master Practitioner gedaan hebben de beste manier om het te doen.

Ten tweede is er de vraag hoe goed je de instructies volgt. Ik doe er in de training alles aan om ervoor te zorgen dat je zo makkelijk en eenvoudig mogelijk alles kan doen wat nodig is. En ik zie in de praktijk dat die mensen die dat doen ook het succes hebben dat er mee te behalen is. Zij kunnen volledig leven van hun coaching.

Het derde punt is dat om volledig van je coaching te kunnen leven je wel een bepaald fanatisme aan de dag moet leggen. Ook dit leer ik je in de opleiding zelf, maar het is wel goed om je dit van tevoren te bedenken. NLP coaching betekent niet dat je de hele dag achterover kan leunen en niets hoeft te doen. Ik leer je wat, hoe en dat je het kunt. Toch betekent dat nog steeds dat je het zelf ten uitvoer moet brengen.

Ook al zijn er meer en meer mensen die coach willen worden, de markt voor coaching is nog steeds erg goed. In Nederland zijn een miljoen mensen die anti-depressiva slikken en er zijn nog een miljoen mensen waarvan hun huisarts vindt dat zijn anti-depressiva zouden moeten slikken, maar die dat weigeren. En dat is nog maar één probleem. De markt voor coaching is gigantisch groot. En als NLP coach ben jij in staat om veel beter mensen te helpen. Recentelijk hoorde ik dat twee mensen die wilde stoppen met roken met NLP er helemaal vanaf geholpen zijn door een van de door mij opgeleide NLP coaches. Omdat dit echtpaar uit Zuid-Limburg kwam, had ik hen naar deze NLP coach doorverwezen. Wanneer je bedenkt hoeveel mond tot mond reclame zoiets teweeg brengt, dan begrijp je hoeveel goede resultaten voor je kunnen betekenen.

Daarnaast heb ik nog een speciaal platform opgericht genaamd NLP Kring om je na de opleiding verder te ondersteunen. Op NLP Kring kan je niet alleen vragen stellen en tal van oplossingssuggesties lezen voor tal van problemen, maar het is ook een platform bedoeld om jou als NLP coach verder te promoten. Er is een kaart waar je op kan komen te staan waar ik veel van mijn cliënten naar verwijs om een NLP coach in de buurt te vinden. We geven elk jaar de gids voor NLP coaching uit waar je in op genomen kan worden. En zo zijn er tal van andere activiteiten waarbij je ondersteund wordt vanuit NLP Kring. Je kan de NLP Kring gemeenschap van meer dan achthonderd mensen vinden op: http://www.nlpkring.nl

De opleiding eindigt met de examendag. Het examen bij mij is in de vorm een soort Olympische NLP spelen. Iedereen wordt in verschillende teams ingedeeld en dan worden er in zeven verschillende “NLP sporten” wedstrijdjes gehouden waarbij je natuurlijk je nieuw verworven NLP vaardigheden goed kan gebruiken. De reden dat ik het zo doe is dat je NLP op onbewust niveau dient te leren. Als je een examen geeft, gaan mensen de stof toch uit hun hoofd leren zodat ze het op het examen bewust kunnen reproduceren. Dit bewust reproduceren blokkeert en belemmert het onbewust automatisch toepassen van NLP in je gedrag. Dus vermijd NLP opleidingen die een examen houden. Daar komt alleen maar ellende van. Bovendien is NLP heel eenvoudig en gemakkelijk. Een onvoldoende op een examen betekent ook alleen maar hoe slecht de NLP trainer is.

Aan het einde van de examendag ontvang je het NLP Practitioner certificaat van the Society of NLP van Richard Bandler. Ik certificeer niet zelf, maar draag je voor certificering voor bij the Society of NLP. Je ontvangt dan, via mij, van hen een echt certificaat, geen prul uit een kleurenprinter zoals elders, met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP. Mede door zijn handtekening is dit certificaat internationaal het meest geaccepteerde certificaat.

“Beste Joost,

Dankjewel voor een voor een dozijn onconventioneel leerzame dagen. Je bracht ons bewustzijn vaak in verwarring, maar we bleken onbewust veel meer en veel gemakkelijkker te kunnen leren dan we aanvankelijk dachten. De laatste dagen was het in mijn ogen verbluffend hoe ver iedereen kwam met de technieken, de taalvaardigheden en het Enneagram. Met gemak. En wat ik (en denk ik, iedereen) bovenal ‘ op onverklaarbare wijze’ van je heb opgestoken is ‘attitude’. Zelfvertrouwen, durf en nieuwsgierigheid. Dus clienten? Ja! Jezelf in de markt zetten? Yes! En ook dit weer ontspannen, moeiteloos en ongeforceerd.

Ik heb Dr Richard Bandler in Edinburgh meegemaakt, maar ook Joost Dr ‘Feelgood’ van der Leij in Amsterdam was wat je noemt on-wijs!

Na je uitleg en demonstraties op de cursus heb ik zojuist je heldere en prikkelende boek in een adem uitgelezen. Ik ben enthousiast over hoe slim je NLP en Enneagram combineert. Nieuwsgierig naar het resultaat in de praktijk ga ik ermee aan de slag!”

Matthijs den Besten