Inschrijven

Wat te doen wanneer je een NLP opleiding wilt gaan volgen

Verkennend gesprek

Voordat je aan een opleiding begint is het verstandig eerst een verkennend gesprek te hebben met de trainer die je daadwerkelijk gaat krijgen. Het doel van zo’n gesprek is tweeledig. Aan de ene kant is er voor de geïnteresseerde de mogelijkheid om kennis te maken en eventuele vragen beantwoord te krijgen. Kennismaken is belangrijk omdat er wel een connectie moet zijn tussen beide. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is namelijk een activiteit en geen theorie. Het is iets dat je doet. Als NLP op een goede manier getraind wordt, dan zorgt de trainer ervoor dat vooral je onbewustzijn NLP aanleert zodat je automatisch en vanzelf meer effectief gedrag gaat vertonen. Als NLP op een schoolse manier onderwezen wordt waarbij je lesjes uit je hoofd moet leren en er afgesloten wordt met een examen, dan maakt het weinig uit wat de kwaliteit is van de trainer die voor de groep staat. Maar wanneer het doel is om zo’n impact te maken dat je daadwerkelijk zaken beter gaat doen en NLP ook na de opleiding blijft toepassen, dan is de juiste klik met de trainer wel van belang. Dat betekent niet dat je het overal en altijd met hem eens moet zijn, maar dat je in ieder geval voelt dat hij er voor jou is om je te helpen de goede stappen te zetten.

Aan de andere kant is het verkennend gesprek ook voor de trainer een goed middel om te zien of de opleiding de verwachtingen waar kan maken. Kort gezegd doen de deelnemers om drie verschillende redenen mee. De meeste genoemde reden is zelfontwikkeling. NLP is bij uitstek een soort handleiding om je brein op een meer effectieve manier te besturen. Bij onze geboorte werd een dergelijke handleiding er niet bijgeleverd. Noch werden deze basisvaardigheden ons geleerd op de lagere of middelbare school. De tweede reden is dat mensen graag andere mensen willen helpen. Om als een soort coach op te treden waarbij ze mensen op basis van concrete stappen kunnen uitleggen hoe ze uit de problemen komen en vervolgens wat ze het beste kunnen doen om hun leven beter te maken. De derde reden is dat mensen beter willen leren communiceren en omgaan met andere mensen. Alle drie zijn goede redenen om mee te doen met de NLP opleiding. Sommige mensen denken dat de NLP opleiding een soort van therapie is. Daar is het niet voor bedoeld. De NLP opleiding is een echte opleiding waar je methoden en technieken leert. Het is geen plek om grote problemen op te lossen. Dat betekent niet dat je perfect hoeft te zijn of een onbeschreven blad voordat je aan de NLP opleiding begint, maar dat je in ieder geval geen ernstige belemmeringen in je persoonlijk of zakelijk leven tegen het lijf loopt. Doel van het verkennend gesprek is om een leuke groep mensen bij elkaar te brengen die enthousiast aan de opleiding begint. Dat is voor alle betrokkenen de beste mogelijkheid om NLP Practitioner of NLP Master Practitioner te worden.

Een daagse NLP workshop

Een andere goede manier is om te zien welke opleiding goed bij je past is een om een eendaagse workshop te volgen. De meeste opleidingen organiseren zo’n dag en dat is een prima gelegenheid om te ontdekken wat goed bij je past. Let er dan alleen wel op dat het een echte workshop is waarbij je zelf kan ervaren wat je met NLP kan. Te vaak worden er allerlei gratis informatie-avonden georganiseerd die niet meer zijn dan verkapte verkoopbijeenkomsten. Je leert op zo’n avond niets en kan dan ook niet beoordelen wat je eigen ervaringen met die trainer en zulke technieken zijn. Terwijl je wel het risico loopt enthousiast gemaakt te worden voor een opleiding waarvan je de inhoud niet hebt kunnen ervaren. Veel beter is het om te investeren in een dag waar je de onderdelen waar jouw interesse naar uitgaat ook daadwerkelijk onderwezen krijgt op de manier waarop het later ook in de NLP opleiding gaat.

Stichting NLP Kring

Waar ik ook om me heen kijk, raken mensen zo enthousiast over Neuro-Linguïstische Programmeren (NLP) dat zij hun best doen om NLP meer en meer te gebruiken in hun privéleven en in hun werk. Als het goed is hoef je een NLP student ook geen huiswerk mee te geven om NLP te oefenen. Ik ga er namelijk vanuit dat hij zo enthousiast is over NLP dat hij het wel uit zichzelf doet. Dat merkt de persoon in kwestie niet alleen zelf, maar vaak komen er ook tal van opmerkingen uit de omgeving over hoe iemand beter in zijn vel zit, makkelijker met andere mensen omgaat en in zijn geheel effectiever leeft. Daarnaast willen steeds meer mensen van NLP hun werk maken. Zij willen hun eigen onderneming opzetten en/of binnen het bedrijfsleven of met particulieren aan de slag om hun situatie te verbeteren met NLP. Voor al deze mensen heb ik stichting NLP Kring opgericht zodat zij een platform hebben om hun wensen en dromen met betrekking tot NLP te verwezenlijken. Maar ook om een plek te hebben waar zij vragen kunnen stellen, hun kennis kunnen bijspijkeren of juist met andere mensen kunnen delen of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met NLP.

NLP is gebaseerd op een aantal positieve waarden en uitgangspunten. Voorop staat vrijheid. NLP is primair bedoeld om ervoor te zorgen dat je vrij bent van negatieve emoties, gedachten en beelden waar je geen grip op hebt. Maar ook vrijheid om jezelf te ontplooien, te groeien en ontwikkelen. De tweede waarde waar NLP voor staat is liefde. Liefde voor jezelf, de ander, de aarde en de gemeenschap. Geven om en daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat erin jezelf speelt of wat er in de ander omgaat is heel belangrijk binnen NLP. Daarnaast gaat NLP uit van een attitude die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid om het onbekende met open vizier tegemoet te treden en om te ontdekken op welke nieuwe manieren je een nog beter resultaat kan behalen. Flexibiliteit staat hierbij voorop. Als iets niet blijkt te werken, stop je ermee en pas je je gedrag aan om te kijken of het op een andere manier wel lukt om te bereiken wat je van plan was. Dit zijn de waarden waarvan ik vind dat stichting NLP Kring deze te allen tijde tentoon moet spreiden. Het is geenszins de bedoeling om NLP te gaan evangeliseren. De enige en meteen de beste manier om NLP te promoten is door zelf te demonstreren hoe je het concreet in de praktijk toepast zodat mensen aan alles kunnen voelen, zien en anderszins opmerken dat deze waarden centraal staan.

Het doel van stichting NLP Kring is NLP promoten in de meest brede zin van het woord. Concreet betekent dit het vormen van een platform voor NLP Practitioners en NLP Master Practitioners. Een platform voor NLP coaches en NLP Master coaches en een platform voor mensen die eens willen kijken wat je met NLP en een NLP coach kan bereiken. Vanuit dit platform kan dan een maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen worden door deel te nemen aan maatschappelijke discussies vanuit het NLP perspectief. Door een focus op kwaliteit en door recht te doen aan de historische en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van NLP en zorg te dragen voor een continue kwaliteitsverbetering van NLP op al die gebieden waar bij stichting NLP Kring betrokken mensen, coaches, trainers en organisaties actief zijn. Dit manifest geeft de uitgangspunten, doelen en middelen weer die stichting NLP Kring wil verwezenlijken.

Naast het platform NLP Kring coaches zijn er ook NLP Kring trainers. Zij voldoen allemaal aan de in deze gids beschreven criteria. Ze zijn allemaal gecertificeerd en gelicenseerd door the Society of NLP van dr. Richard Bandler. Uiteraard zijn er onderlinge verschillen en accenten, maar de kern van alle NLP technieken en methoden die je hier leert, komen overeen. Er is een gelijke aanpak voor een goede voorbereiding van de NLP opleiding. Het is bij allen mogelijk om een verkennend gesprek te voeren of een eendaagse workshop over NLP te volgen. Hieronder volgen hun eigen beschrijvingen van zichzelf en hun NLP opleidingen. Wanneer je je NLP opleiding bij een van de stichting NLP Kring trainers volgt, dan kom je in aanmerking, als je dat wilt, om na het behalen van je NLP Practitioner of NLP Master Practitioner certificaat als NLP Kring coach of NLP Kring Master coach aan de slag te gaan. Je mag dan van alle promotionele activiteiten van stichting NLP Kring gebruik maken om cliënten te vinden. Dit houdt onder andere in het gebruik van de logo’s, opname in de gids voor NLP coaching wanneer je NLP Kring Master coach geworden bent, vermelding op de verwijskaart voor NLP coaches en dergelijke.

Er zijn de volgende NLP Kring trainers:

Groningen:

Matthijs de Besten – www.denbestennlp.nl

Gelderland:

Robin Stevens – www.robin-stevens.nl

Utrecht:

John Pinas – www.voeljeweergoed.nl

Noord-Holland:

Joost van der Leij – www.tiouw.com

Zuid-Holland:

Mariëtte Ham – www.marietteham.nl

België:

Filip de Pessemier

Inschrijven voor de NLP Practitioner

Wanneer je goed voorgelicht bent, je goed onderzoek gedaan hebt naar welke NLP opleiding het beste bij je past en je contact hebt gehad met de NLP trainer van wie je daadwerkelijk de opleiding krijgt, dan is het tijd om je in te schrijven. Ook hier is het van belang om goed op te letten wat de voorwaarden voor de NLP opleiding zijn. Vaak is het niets meer dan een inschrijfformulier waar dan in kleine letters bij staat dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn meestal zeer ongunstig voor jou en gunstig voor het instituut dat op die manier hun NLP opleidingen verkoopt. Vaak ga je er mee akkoord dat zelfs als de opleiding slecht blijkt te zijn en je stopt, je nog steeds al je geld kwijt bent. Let daarom erg goed op wat deze voorwaarden inhouden.

Om volstrekte duidelijkheid te geven, sluit ik met iedereen die mee wil doen een individuele studieovereenkomst zodat alle afspraken volkomen helder zijn. Hieronder staan de voorwaarden zoals ik die opgesteld heb:

Deze studieovereenkomst omschrijft de voorwaarden, data en het tarief voor de opleiding. De voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze voor jou zo gunstig mogelijk zijn. Ik ben er trots op dat TIOUW de beste voorwaarden van Nederland hanteert voor NLP opleidingen. Met ondertekening bevestig je je inschrijving voor de NLP Practitioner opleiding en dat je akkoord gaat met de voorwaarden in deze studieovereenkomst.

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 12 dagen. De NLP opleiding vindt plaats in in Amsterdam in Centrum de Roos in de PC Hooftstraat 183. Het tarief voor deze opleiding is 2750,- euro inc. 21% BTW. De trainingsdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur.

Mocht je, onverhoopt, door omstandigheden een of meerdere dagen moeten missen, dan is dat geen enkel probleem omdat je deze dagen altijd later kan inhalen. De NLP Practitioner wordt drie keer per jaar gegeven en er is dus altijd wel een mogelijkheid om een en andere in te halen. Sowieso krijg je na het volgen van de NLP Practitioner bij TIOUW het recht om al die onderdelen die je nogmaals wilt doen, over te doen zonder dat hier enige kosten aan verbonden zijn voor de rest van je leven. Het doel is om mensen zo goed mogelijk op te leiden en als daar extra inspanningen voor nodig zijn, dan doen we die.

Een NLP opleiding van TIOUW is altijd up to date met de nieuwste ontwikkelingen van dr. Richard Bandler en Joost van der Leij op het gebied van NLP en het Enneagram. De opleiding combineert zorg, humor, krachtige communicatie en positieve beinvloedingstechnieken waardoor er een optimale mix ontstaat die ervoor zorgt dat je een nieuwe, meer effectieve manier, van werken en leven leert.

Alle trainingen worden door mij zelf verzorgd. Ik heb niet alleen al jaren ervaring met het opleiden van mensen tot NLP Practitioner met hierbinnen de specialisatie tot NLP coach, maar ik geef ook met regelmaat trainingen aan Fortune 100 bedrijven. Ik heb al mijn trainingen zelf bij dr. Richard Bandler gedaan waardoor je de hoogste kwaliteit van NLP kan verwachten

Na het afronden van de opleiding ontvang je het certificaat “NLP Practitioner” van The Society of NLP met originele handtekening van dr. Richard Bandler, het wereldwijd meest erkende NLP certificaat. Voor verdere ondersteuning na de opleiding heb je als NLP Practitioner van TIOUW het recht om gratis vermeld te worden op NLP Kring (http://nlpkring.nl) en kosteloos te assisteren op alle daartoe aangewezen workshops zoals bijvoorbeeld de Intensieve NLP Clinic om zo meer ervaring op te doen

Alle trainingen vinden plaats in Centrum de Roos, P.C.Hooftstraat 183 in Amsterdam. Voor de routebeschrijving verwijs ik naar de site van de Roos: www.roos.nl

Een week voor aanvang van de training ontvang je nog een email met alle benodigde details waaronder ook de routebeschrijving.

De vergoeding voor de NLP Practitioner opleiding is 2750,- . Na ondertekening en retournering van deze overeenkomst, ontvang je de factuur welke voldaan moet worden voor aanvang van de training. Er is de mogelijkheid tot gespreid betalen. Als je hier gebruik van wilt maken, dan moet je dat melden aan Marie-Jose ([email protected]) en dien je telkens 25% van de factuur voldaan te hebben voor aanvang van het desbetreffende trainingsweekend van die maand. Alle reiskosten, en kosten voor verblijf en maaltijden zijn voor rekening van de deelnemer zelf.

Hoewel dit praktisch nooit voorkomt is er de mogelijkheid, om je zoveel mogelijk garanties te geven en jouw eventuele risico’s zoveel mogelijk te verminderen, mocht tijdens de training blijken dat je om wat voor reden dan ook niet verder wil met de opleiding dat we pro-rata de gevolgde dagen afrekenen en een eventueel teveel betaald bedrag terugstorten.

TIOUW.com BV behoudt zich het recht voor om onder uitzonderlijke omstandigheden en overmacht trainingsdagen, locatie en/of de trainer te wijzigen dan wel te vervangen, danwel de opleiding te annuleren bij gebrek aan belangstelling.

Aan het begin en tijdens de opleiding ontvang je diverse materialen, zoals het boek Brein Training, het boek Het Neurogram, de CD Leer je goed voelen en de DVD Omgaan met angst en onzekerheid. Alle kosten van deze materialen zijn bij het tarief voor de opleiding inbegrepen.

Wanneer je besloten hebt om de NLP Practitioner te gaan volgen bij een goed instituut zoals het mijne, neem dan gerust contact op. We kunnen afspreken voor een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek om te zien wat voor jou de beste opties zijn en welke stappen je het beste kan nemen. Je vindt op www.tiouw.com veel meer informatie over NLP alsmede ook het aanvraagformulier voor het verkennend gesprek. Maar het gemakkelijkst is het om mij een email te sturen op [email protected] en dan gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat je krijgt wat je wilt.