NLP op het werk

NLP op het werkNLP en werk

Steeds meer vind je NLP op het werk. Omdat steeds meer organisaties ontdekken dat NLP niet alleen de organisatie effectiever laat functioneren, maar dat de betrokken medewerkers zich ook veel verder ontwikkelen, kiezen steeds meer organisaties ervoor om al dan niet direct met NLP aan de slag te gaan en de NLP Practitioner voor hun medewerkers mogelijk te maken. NLP is in de jaren 70 uitgevonden als een manier om excellent gedrag in kaart te brengen. Helaas is NLP binnen het bedrijfsleven in Nederland door de karikatuur die Ratelband ervan gemaakt heeft niet altijd even positief ontvangen. Desalniettemin doen veel bedrijven toch nog veel met NLP. In een aantal gevallen expliciet, maar in de meeste situatie “verborgen”. Een beetje zoals de meeste bedrijven wel degelijk met Linux werken zonder dat de hoogste baas daar nu precies van op de hoogte is. Alle sales cursussen maken gebruik van NLP. Alle communicatie cursussen maken gebruik van NLP.

NLP geeft je een handleiding over hoe je brein werkt. En hoe je die kennis vervolgens kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je zelf goed in je vel zit, maar ook om andere mensen te helpen goed in hun vel te komen zitten. Niemand vindt het leuk om in een team vol chagrijnige mensen te zitten, terwijl de meeste mensen werken in een team vol vrolijke mensen juist weer wel leuk vinden. Een goed draaiend team kan finaal gesaboteerd worden wanneer er iemand die zich heel slecht voelt binnenkomt. Met andere woorden: op de een of andere manier beïnvloeden mensen elkaar, of ze zich hier nu van bewust zijn of niet. Van NLP mag je het tegenovergestelde verwachten: wanneer de medewerker een team binnen stapt dan begint men zich beter te voelen en gemotiveerder. De sfeer verbetert en het moraal van de troepen stijgt.

“Ha Joost, Het was een mooie master practioners opleiding die we in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ik ben nu, direct na de laatste dag, moe en voldaan de resultaten aan het overdenken. Je hebt me dit jaar erg geïnspireerd om met de prachtige effectieve NLP en enneagram technieken vrijwel dagelijks aan de gang te gaan. Dat deed ik al, maar ik kan deze verandertechnologie nu nog creatiever inzetten. Ik vond deze bijzondere ervaring die je mij gegeven hebt uitstekend. Ik heb het gevoel dat ik nu mijn coaching, training en verandermanagement praktijk extra vaart aan het geven ben. Nog meer succes voor deze succesvolle werker, fantastisch. Deze masters zullen me nog beter in staat stellen om nog meer waarde toe te voegen aan mijn klanten. En natuurlijk ben ik zelf veel blijer: Een onstopbare Michel is ontwaakt!Dank je wel voor deze prachtige ervaring en impuls!”

Michel La Poutre

Relevantie van NLP op het werk

Om het maar meteen helder en duidelijk te stellen: iedereen begint aan een NLP Practitioner voor zichzelf. 60% van de opleiding is gericht op zelfontwikkeling. Maar dat betekent niet dat deze zelfontwikkeling geen vaardigheden oplevert die niet zeer waardevol zijn voor het bedrijfsleven of de (semi)overheid.

Het eerste wat je leert is om grip te krijgen op je emoties en beter om te gaan met stress. Vervelende zaken uit het verleden snel los te laten en er overheen te stappen. Je eigen toekomst programmeren voor succes. Allemaal vaardigheden die in het jachtige moderne zakenleven zeer goed uitkomen.

40% van de opleiding richt zich expliciet op het goed omgaan met andere mensen, op andere medewerkers positief beïnvloeden. Niet dwingend sturen, maar richting geven voor verbetering. Leren om excellent te communiceren. Nu lijkt 40% misschien weinig, maar realiseer je dan dat de 60% zelfontwikkeling essentieel is om dit onderdeel goed onder de knie te krijgen. Wanneer iemand zichzelf niet kan motiveren en obstakels kan oplossen, hoe kan hij het dan een ander bijbrengen?

Steeds meer mensen noemen zichzelf coach. Dat doet me denken aan de tijd in de jaren negentig toen ik mijn eigen automatiseringsbureau had. Elke stagiair die we kregen van de Hogeschool Windesheim (we zaten toen in Zwolle) en die we een baan wilde aanbieden moest en zou als consultant aan de slag gaan. En dat zonder de bagage om het waar te maken. Datzelfde gebeurt nu met coaching.

Mensen die niet weten hoe ze kunnen excelleren, noemen zichzelf coach en komen dan niet verder dan te claimen dat “ze het beste uit mensen halen”. Niets is minder waar. Om mensen te laten excelleren moet je ze leren hoe ze dat moeten doen. Van een voetbalcoach verwacht je toch ook dat hij verstand van voetballen heeft? NLP maakt op het gebied van people-skills precies duidelijk hoe je zaken aanpakt. Alleen een coach met NLP certificaat kan medewerkers ook precies uitleggen hoe ze hun gedrag moeten aanpassen om situaties op te lossen of een verbeteringsslag te maken.

Wat is de essentie van NLP toegepast op het leiden van verandering? Hoe kan een coach of leider werken met taalpatronen? Hiermee gingen veertien interim managers, topadviseurs en coaches van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de slag. Tijdens een tweedaagse NLP-workshop op 22 en 23 juni 2009 op Landgoed Oud Poelgeest leerden zij de nieuwste en meest effectieve NLP technieken van dr. Richard Bandler.

De halfjaarlijkse trainingsdagen van de afdeling “Bureau Adviseurs” werden deze keer gegeven door Michel La Poutre en Joost van der Leij. Bureau Adviseurs is dé club van interne adviseurs, zeer ervaren interim managers en topcoaches van de Rijkswaterstaat; investeren in gezamenlijke opleidingsdagen om met en van elkaar te leren heeft een hoge prioriteit.

NLP-technieken bieden bijzondere mogelijkheden die veranderingen bij een individu, team of organisatie aanzienlijk eenvoudiger en prettiger laten verlopen. De krachtige verandertaal en de effectieve en eenvoudige technieken van dr Richard Bandler voegen waarde toe aan het werk van veranderaars, coaches en tijdelijk leiders. De deelnemers leerden in de workshop vooral door te doen en te ervaren. Technieken als de gevoelsomdraaitechniek, beslissingen nemen met NLP en persoonlijke backcasting bleken zeer goed toepasbaar. Het maakt het werk van de professionele veranderaar aanzienlijk effectiever.

Persoonlijke backcasting helpt mensen om in beweging te komen voorbij hun “normale” beperkingen. De techniek werkt vanuit een inspirerende verre toekomst waarbij de coach met de gecoachte geleidelijk terugfilmt naar het ‘hier en nu’. Met deze techniek leren mensen dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten, ervaringen uit het verleden te benutten, en tegelijk live te veranderen wat er nodig is om meer succes & plezier te krijgen in hun leven en werk. Naast persoonlijke backcasting is het vergelijkbare collectieve backcasting uitstekend toepasbaar binnen teams en zelfs voor hele organisaties.

Michel werkt als praktiserend veranderaar al langer met NLP. Hij past de technieken en taalpatronen van Bandler vaak toe in zijn werk als coach, adviseur en tijdelijk leider. “Het is een uitstekende manier om excellenter te communiceren en veranderprocessen te (bege)leiden. En dat is niet toevallig de essentie van het vak van coach en coachend leider. Excellent communiceren is tevens cruciaal als een tijdelijk leider een verandering wil realiseren. Te vaak richten mensen, teams en organisaties zich vooral op hun beperkingen, en zien ze te weinig mogelijkheden om verandering te realiseren. Zeker als het gaat om zaken als houding en gedrag is een techniek als NLP een erg krachtig hulpmiddel. Met een versterkt zelf beïnvloedend – en communicatief vermogen zijn mensen die willen veranderen veel beter in staat om van de huidige naar een gewenste situatie te bewegen. Als ze deze beweging zelf leren maken is het realiseren van een verandering goed te doen. Of het nu gaat om een harde verandering als het invoeren van een informatie systeem of een zachte verandering van de organisatiecultuur” Michel is auteur van het boek “Onbeperkt Veranderen” over het leiden van veranderingen in organisaties met het gebruik van NLP dat is uitgegeven door uitgeverij Attrakt.

Wanneer u in uw bedrijf of organisatie ook een workshop wilt laten organiseren, neem dan contact op met Michel La Poutre (www.lapoutre.net).”

Welke vaardigheden leer je met NLP op het werk?

Het traject faciliteert een ontwikkelingsproces waarmee de medewerker versneld groeit op de volgende punten:

• Leiderschap en excellent communiceren - door het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het vergroten van het natuurlijk charisma en met behulp van concrete technieken mensen te overtuigen en te beïnvloeden, wordt het leiderschap van de betrokken medewerker vergroot.

• Slagvaardigheid en operationele betrouwbaarheid - door een betere controle over de eigen gemoedsrust, geoptimaliseerde doel- en strategietechnieken en de juiste beslissingsstrategieën wordt de effectiviteit van de medewerker vergroot.

• Inzicht en mensenkennis - door kennis van persoonlijkheidskenmerken, motivatiestrategieën en technieken om kennis te nemen van wat zich afspeelt in de hoofden van anderen, wordt meer inzicht verkregen in wat mensen motiveert en beweegt waardoor de medewerker beter kan inspelen op de ander.

Hiertoe worden de volgende vaardigheden getraind:

Vaardigheid I - State Management 

Het doel is om controle te krijgen over de eigen gemoedstoestand en innerlijke wereld. Het is van groot belang om zelf in staat te zijn om gewenste gemoedstoestanden te kunnen opwekken en te kunnen blijven continueren. Door bewust te worden van onze invloed op alles wat we horen, zien en voelen, ontwikkelen we het vermogen om meer op te vangen en te begrijpen. State Management is de fundering op basis waarvan de andere vaardigheden toegepast worden. 

Vaardigheid II – Excellente Communicatie 

Onze wereld is een talige wereld. Door middel van taal proberen we duidelijk te maken wat we willen. Maar vaak zeggen we nog zoveel meer met taal dan dat we eigenlijk van plan waren. Door goed te leren luisteren en te kijken naar het non-verbale gedrag van de ander komen we er achter wat de werkelijke boodschap is achter de woorden. Omgekeerd kunnen we dit proces gebruiken om onze boodschap helder en diep te laten doordringen tot de ander zodat we een optimaal effect bereiken. 

Vaardigheid III - Beïnvloeden en Overtuigen 

Met de combinatie van State Management en Excellente Communicatie kunnen we een aantal technieken aanleren om mensen op hun gemak te stellen, vertrouwen op te wekken en hen te beïnvloeden en te overtuigen. Hier wordt ingegaan op de verschillende manieren van het verkrijgen van dit vertrouwen en hoe vanuit dit vertrouwen iemand meegenomen kan worden op een pad waarbij hij of zij steeds meer informatie geeft die je nodig hebt om hem of haar te overtuigen. 

Vaardigheid IV - Doel & strategie 

Vanaf het moment dat je mensen beter kunt overtuigen van je standpunt is het wel zaak om ervoor te zorgen dat je standpunt goed in elkaar zit. Goed in de zin dat het voordeel biedt aan de organisatie, de andere medewerkers en de betrokken medewerker zelf. In deze sessie wordt ingegaan op een goede manier om doelen te formuleren en strategieën te testen, alsmede ook manieren om achter de doelen en strategieën van anderen te komen zodat een en ander afgestemd en verbeterd kan worden. 

Vaardigheid V - Beslissingsstrategieën 

Mensen hanteren verschillende strategieën om te beslissen. Sommige strategieën leiden tot goede beslissingen andere tot slechte. Welke beslissingen werken goed voor uw medewerker en welke niet? Daarnaast worden enkele effectieve beslissingsstrategieën gepresenteerd. Tenslotte wordt geleerd op welke manier men kan ontdekken wat voor een beslissingsstrategie iemand gebruikt. 

Vaardigheid VI - Motivatie 

Vergelijkbaar met beslissingsstrategieën hebben mensen ook verschillende manieren om zichzelf te motiveren. Sommige werken goed, andere werken slecht. Hier komt een techniek aan bod om motivatiestrategieën te combineren waardoor een overweldigende motivatie ontstaat die sterk van een persoon afstraalt. Daarnaast wordt geleerd hoe men de motivatiestrategie van een ander kan herkennen en gebruiken. Tenslotte speelt de manier waarop mensen omgaan met tijd een grote rol bij motivatie. Dit wordt ook duidelijk gemaakt in de sessie. 

Vaardigheid VII -Charisma Enhancement 

Sommige mensen komen van nature over als charismatisch. Toch kan met een aantal technieken dit natuurlijk charisma worden vergroot. Of het nu gaat om een presentatie voor een groep of persoonlijke omgang, door de juiste technieken te gebruiken zoals metaforen, ruimtelijke ankers en ritme trekt iemand alle aandacht naar zich toe en houdt deze aandacht goed vast. Door gebruik te maken van bijna alle bovenstaande onderwerpen ben je beter in staat om de boodschap indringender en effectiever over te brengen.

“Beste Joost, Hierbij mijn mail naar aanleiding van de cursus NLP te Zwolle (neuro- linguistisch programmeren) door mij gevolgd.Naar aanleiding van een succesvol afsluiten van de cursus licensed practitioner of neuro-linguïstisch programmeren, wil ik mijn dank uitspreken voor wat betreft het vakmanschap waarmee Joost van de Leij dit heeft overgebracht op mij en onze groep.De lessen zijn wat mij betreft op een zeer prettige en doeltreffende manier gegeven. Ook is het mij goed bevallen dat de groep uit een diversiteit van mensen bestond, namelijk mannen en vrouwen van diverse leeftijden met een eigen achtergrond.Door een landelijk tijdschrift ben ik in aanraking gekomen met NLP. Daar ik een middel groot bedrijf heb in het midden van het land en altijd op zoek ben naar verbetering voor mijn bedrijfsvoering, heb ik de stap ondernomen deze cursus NLP te gaan volgen.Door NLP is mijn manier van bedrijfsvoering nogal wat veranderd. NLP is geheel praktijk gericht en ik heb hierdoor op diverse punten mijn inzicht voor wat betreft de omgang met opdrachtgevers en personeel op meerdere punten gewijzigd en kunnen verbeteren. Ook heb ik door het goed voelen en de positieve benadering geweldige resultaten geboekt en ik zie er nu al naar uit de vervolg cursus de NLP Master Practitioner te gaan volgen.Voor mensen die mij eventueel willen raadplegen sta ik geheel open voor commentaar.”

Harm-Jan Boeve