Wat kun je met NLP?

Wat kun je met NLP?

Wat kun je met NLP?

Maar waarom wil iemand überhaupt de NLP Practitioner volgen. Wat kun je met NLP? De redenen zijn divers, maar omdat NLP gezien kan worden als een handleiding die uitlegt hoe je je leven het meest effectief kan inrichten, is een NLP Practitioner opleiding voor een ieder een waardevolle investering. Dat betekent niet dat NLP iedereen aanspreekt. Vandaar deze site, zodat je van tevoren een goed beeld kan krijgen. De belangrijkste redenen om een opleiding te volgen zijn echter wel:

Wat kun je met NLP? Zelfontwikkeling

Het eerste wat je met NLP leert is grip op emoties te krijgen. Ons brein werkt op basis van de vijf zintuigen. Hoe je je voelt wordt grotendeels bepaald door wat je je in je hoofd haalt qua gedachten, denkbeelden en emoties. NLP leert je met concrete technieken om negatieve patronen te stoppen, te neutraliseren en te vervangen door meer positieve patronen. Daarnaast omvat NLP een hele serie van strategieën voor een succesvol leven. Dit houdt onder meer in leren om betere beslissingen te nemen, time management en het vaststellen en realiseren van dromen, doelen en wensen. Kortom, het zorgt ervoor dat je in het nu leeft en je goed voelt, dat je het verleden loslaat en transformeert tot een bron van kracht en motivatie en dat je je toekomt vormgeeft en waarmaakt. Precies wat in mijn ogen een goede zelfontwikkeling is.

“Hallo Joost,
Allereerst, dank je wel voor de verbluffende, onconventionele, enthousiaste NLP-opleiding! Zonder te overdrijven kan ik je zeggen dat NLP mijn leven totaal op z’n kop heeft gezet, of.. misschien ook wel heeft teruggezet naar hoe het ooit de bedoeling was! Met NLP heb je me een prachtig stuk gereedschap aangereikt om me zonder reden, op onverklaarbare wijze goed te voelen, ik ervaar het iedere dag weer! Joost ik ben blij dat ik de cursus bij jou heb gevolgd, nl. door jouw aanpak tijdens de NLP cursus werd mijn enthousiasme, zelfvertrouwen en levensvreugde weer aangewakkerd en het groeit met de dag. Dank je wel daarvoor!

Een week geleden kwam mijn eerste client. Hetgeen uiteraard spannend was, maar de sessie riep zoveel enthousiasme bij mij en mijn cliënt op, dat ik nu al uitkijk naar de volgende sessie! Jouw attitude tijdens de opleiding en de ervaringen die ik opdeed met mijzelf en met mijn cliënt hebben ertoe geleid dat ik volop bezig ben met plannen maken voor mijn toekomst. Plannen waarin NLP een grote rol speelt, o.a. om volgend jaar de Master opleiding bij je te volgen.

En zeg nou zelf Joost, plannen maken voor je toekomst als je 58 jaar bent, positiever kan toch niet! En het komt echt door NLP, de rem is eraf, het leven is mooi!

Joost, tot ziens.”
Ellie Becker

Wat kun je met NLP? Excellent communiceren

Weet je eenmaal hoe je eigen brein werkt, dan leer je meteen ook wat de impact is van de woorden die je gebruikt op het brein van een ander. Met regelmaat wordt mij gevraagd of NLP manipulatief is en dan antwoord ik altijd “100%”. In de zin dat NLP daadwerkelijk effect heeft en bewust mensen de goede richting in beïnvloedt. Reden te meer om zorgvuldig te zijn aan wie je deze krachtige technologie allemaal leert. Effectieve communicatie is erop gericht mensen te beïnvloeden. Soms op basis van precieze informatie, maar meestal door ruimte aan de ander te bieden zodat hij op basis van zijn eigen betekenis en eigen motivatie doet wat jij wilt. Voor beide communicatiemethoden heeft NLP zeer goede strategieën.

Als wij spreken dan komen de woorden automatisch uit onze mond. Dat betekent dat het ons onbewustzijn is dat de woorden kiest en ze in de juiste volgorde zet. Vandaar dat het van groot belang is dat je communicatieve vaardigheden onbewust leert. Als je tijdens een gesprek in je hoofd zit na te denken over welk taalpatroon je nu moet gebruiken of hoe je rapport opbouwt of welke techniek nu het beste is, dan ben je zo afgeleid van de inhoud dat er van excellent communiceren geen sprake is. Goede communicatietraining traint je onbewustzijn om voortaan vaker en automatischer de juiste taalpatronen te gebruiken voor een maximaal effect.

“Met plezier én barstensvol energie kijk ik terug op de NLP opleiding die ik gevolg heb de afgelopen 4 maanden. Gezien vanuit mijn vakgebied heb ik persoonlijk het meest uitgekeken naar de sessie over het Milton-model. Wat je toch allemaal kunt bereiken met taal, echt waanzinnig. In het begin voortdurend geattendeerd door Joost zelf met het bekende vingertje aan het oor ben ik zelf nu voortdurend attent op taalpatronen en taalgebruik van alle mensen in mijn omgeving. Werkelijk aan alle mensen in je omgeving zul je je afvragen als rechtgeaarde NLP’er? Ja! Daarnaast hebben de overige sessies mij enorm aangesproken en aangezet tot eenvoudigweg actie ondernemen! Dank voor je inspiratie én hopelijk tot in een volgende training!”

Jacco Mastenbroek

Wat kun je met NLP? – Andere mensen helpen

Door de combinatie van zelfontwikkeling en communicatie ligt het voor de hand dat je met NLP ook goed andere mensen kan helpen. Dat is ook zo. Stichting NLP Kring vindt dat de kern van NLP ligt in het oplossen van problemen die mensen hebben. Toch is het hier wel goed om te vermelden dat NLP alleen werkt bij mensen die ook geholpen willen worden. Je kunt niet met NLP iemand stiekem beter maken of veranderen. Ook werkt NLP niet bij iedereen. De ervaring in de praktijk is dat NLP coaching bij ongeveer negen van de tien mensen goed werkt. Met de uitgebreide manier van voorlichten is dat bij de NLP Kring trainers in de NLP opleiding ongeveer negenennegentig van de honderd deelnemers, maar die hebben dan ook geen last van ernstige klachten.

“De cursus heb ik als zeer positief ervaren en ik heb er meer voor gekregen dan ik zelf heb ingeschat.

Ik ben blij dat ik voor jouw heb gekozen en niet voor een ander instituut. Op de oriëntatiedag in januari paste je de terugdraaitechniek toe bij Paul en ik geloofde niet wat ik zag gebeuren totdat jij bij mij de terugspoeltechniek ging toepassen. Het werkte echt, het voelde goed en ik besloot toen om de cursus te gaan volgen.

Hoe waardevol NLP kan zijn.
Bijna 3 jaar geleden is Nils en zijn middelste broer Rutger betrokken geweest bij een eenzijdig auto-ongeluk. Mijn zonen zaten achterin. Nils heeft een paar dagen voor zijn leven gevochten. Het is kritiek geweest. Afgelopen januari heeft hij zijn laatste operatie gehad aan zijn oor en begin dit jaar is hij gestopt met MBO, omdat hij niet weet wat hij nou echt wilde met zijn leven. Op zondag van het derde weekend NLP heeft zijn moeder mij mobiel proberen te bereiken. Op de terugweg naar huis heb ik haar gebeld. Ze klonk erg bezorgd, omdat het met Nils niet goed gaat. Hij kon haar niets zeggen en gaf uiteindelijk een brief die hij geschreven heeft in het engels, waarin hij omschreven heeft hoe hij zijn leven kon beëindigen. Ze vertelde haar verhaal en ik reageerde hierop rustig, dat ik hem kan helpen met NLP. Ze werd boos en dacht dat ik niet serieus was. Ik heb haar verteld wat ik ga doen en wat NLP is. Ze begreep iets meer, maar ik moest uitkijken met wat ik ging doen. Nils wilde en is met Pasen bij mij gekomen. Zaterdagmiddag heb ik toen wat technieken toegepast, zoals omdraai, terugspoelen en swiss (voor zelfbeeld verbeteren). Zondag- en maandagochtend met douchen hoorde ik hem fluiten, dat gaf mij een goed gevoel. Hij voelt zich nu beter dan voor de behandeling en is een stap in de goede richting om zijn leven weer geheel op orde te krijgen.

Bedankt voor de inspirerende cursus en de manier waarop je hem hebt gegeven.”

Pim de Waard

Wanneer je meer wilt weten over alle technische NLP termen die worden gehanteerd, kijk dan in de NLP encyclopedie.